Úvodní stránka » JAVA SIMULACE » Fyzika - simulace

 

Simulace pro ZŠ - Phun

Nejprve si stáhněte a rozbalte celou složku Phun na svůj disk. Aplikaci spustíte kliknutím na soubor Phun obsažený ve složce Phun - nejprve se objeví černé okno s příkazy, pak se teprve dostanete k vlastní práci. Jednotlivé úlohy pak spouštíte pod záložkou Soubor - nahrát.


Jednoduchý střídavý obvod

Simulace Phet

Universita Colorado a

Davidson College Physlet Archive :

Java 1.1 Physlets

Elektřina
Elektrické pole 2
Kompas v magnetickém poli

Elektřina - náboje a pole

Elektrické obvody - sestav si svůj(AC + DC)
Stavebnice obvodů(AC + DC), Virtual Lab
Baterie a odpor v el. obvodu
Stavebnice obvodů (DC pouze)
Stavebnice obvodů (DC pouze), Virtual Lab
Elektrické pole
Faradayova  elektromagnetická laboratoř
Faradayův zákon
Vodivost
Elektrický obvod se světelným zdrojem
Ohmův zákon
Magnet a kompas
Magnety a elektromagnety
Kondenzátor
Generátor
Rádiové vlny a elektromagnetické pole
Neonová světla a jiné výbojky
Fotoelektrický jev
Odpor vodiče
Krystaly a vedení elektřiny
Balóny a statická elektřina
Polovodiče
Optika

Optická laviceI

Optická lavice II
Dalekohled astronomický
Dalekohled pozemní
Vyduté zrcadlo

Geometrická optika
Geometrie spojky
Optická štěrbina a aplikace
Lasery
Molekuly a světlo
Neviditelné spektrum slunce
Barevné vidění
Zvuk, ultrazvuk

Zvuk
Vlnění
Model vlnění na hladině

Fourier: Tvorba vlny
Vlnění
Vlnění - interference
Neviditelné spektrum slunce
Mikrovlny
Dopplerův Effekt

Davisson-Germer: elektronová difrakce
Vlnový kabel
Mechanika

Balóny a vztlak
Archimédův zákon a hustota těles
Pohyb ve 2D
Pružiny a závaží
Síly a pohyb
Hustota
Síla a tření
Tření
Rychlost a zrychlení - vektorová simulace
Kruhový pohyb
Vztlaková síla v kapalinách2
Hydrostatický tlak v kapalinách
Gravitace a oběh
Gravitační síla
Přistávání na Měsíci
Hmotnosti a hustoty
Pohyb míče
Kyvadlo
Rychlost a zrychlení v 1D
Ráz koulí
Rázostroj
Pružná a nepružná srážka
Sluneční soustava
Nakloněná rovina
Rovnoměrný pohyb po kružnici
Síly a pohyb na nakloněné rovině
Pohyb projektilu
Pohyb - Skate Park
Kolotoč (dostředivá síla)
Akce a reakce
Gravitační síly
Síla a pohyb
Rovnováha tří sil
Rozklad sil do směrů
Kladkostroj
Rovnováha na páce
Nakloněná rovina
Pohyb v homogenním grav. poli (vrhy)
2. Newtonův zákon (experiment)
Termodynamika

Vlastnosti plynu
Stavy hmoty
Molekulární pohyby
Energie
Radioaktivita
Beta radioaktivní rozpad
Stavba atomu a per.soustava prvků
Modely atomu vodíku
Jaderné štěpení
Alfa rozpad
Kvantové jevy
Kvantové vazby
Kvantový tunel
Kvantová interference
Ostatní

Grafy funkcí, derivace a integrály
Pokus s DNA
Skleníkový efekt
Kovalentní vazby
Reverzibilní reakce
Rutherfordův rozptyl
Magnetická rezonance

Stern-Gerlach Experiment

Fyzika s německými texty
University of Colorado

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.

Vše pro výuku...

Váš dodavatel učebních pomůcek a vybavení škol ...