Úvodní stránka » JAVA SIMULACE » Fyzika - simulace

 

Simulace pro ZŠ - Phun

Nejprve si stáhněte a rozbalte celou složku Phun na svůj disk. Aplikaci spustíte kliknutím na soubor Phun obsažený ve složce Phun - nejprve se objeví černé okno s příkazy, pak se teprve dostanete k vlastní práci. Jednotlivé úlohy pak spouštíte pod záložkou Soubor - nahrát.


Jednoduchý střídavý obvod

Simulace Phet

Universita Colorado a

Davidson College Physlet Archive :

Java 1.1 Physlets

Elektřina
Elektrické pole 2
Kompas v magnetickém poli

Elektřina - náboje a pole

Elektrické obvody - sestav si svůj(AC + DC)
Stavebnice obvodů(AC + DC), Virtual Lab
Baterie a odpor v el. obvodu
Stavebnice obvodů (DC pouze)
Stavebnice obvodů (DC pouze), Virtual Lab
Elektrické pole
Faradayova  elektromagnetická laboratoř
Faradayův zákon
Vodivost
Elektrický obvod se světelným zdrojem
Ohmův zákon
Magnet a kompas
Magnety a elektromagnety
Kondenzátor
Generátor
Rádiové vlny a elektromagnetické pole
Neonová světla a jiné výbojky
Fotoelektrický jev
Odpor vodiče
Krystaly a vedení elektřiny
Balóny a statická elektřina
Polovodiče
Optika

Optická laviceI

Optická lavice II
Dalekohled astronomický
Dalekohled pozemní
Vyduté zrcadlo

Geometrická optika
Geometrie spojky
Optická štěrbina a aplikace
Lasery
Molekuly a světlo
Neviditelné spektrum slunce
Barevné vidění
Zvuk, ultrazvuk

Zvuk
Vlnění
Model vlnění na hladině

Fourier: Tvorba vlny
Vlnění
Vlnění - interference
Neviditelné spektrum slunce
Mikrovlny
Dopplerův Effekt

Davisson-Germer: elektronová difrakce
Vlnový kabel
Mechanika

Balóny a vztlak
Archimédův zákon a hustota těles
Pohyb ve 2D
Pružiny a závaží
Síly a pohyb
Hustota
Síla a tření
Tření
Rychlost a zrychlení - vektorová simulace
Kruhový pohyb
Vztlaková síla v kapalinách2
Hydrostatický tlak v kapalinách
Gravitace a oběh
Gravitační síla
Přistávání na Měsíci
Hmotnosti a hustoty
Pohyb míče
Kyvadlo
Rychlost a zrychlení v 1D
Ráz koulí
Rázostroj
Pružná a nepružná srážka
Sluneční soustava
Nakloněná rovina
Rovnoměrný pohyb po kružnici
Síly a pohyb na nakloněné rovině
Pohyb projektilu
Pohyb - Skate Park
Kolotoč (dostředivá síla)
Akce a reakce
Gravitační síly
Síla a pohyb
Rovnováha tří sil
Rozklad sil do směrů
Kladkostroj
Rovnováha na páce
Nakloněná rovina
Pohyb v homogenním grav. poli (vrhy)
2. Newtonův zákon (experiment)
Termodynamika

Vlastnosti plynu
Stavy hmoty
Molekulární pohyby
Energie
Radioaktivita
Beta radioaktivní rozpad
Stavba atomu a per.soustava prvků
Modely atomu vodíku
Jaderné štěpení
Alfa rozpad
Kvantové jevy
Kvantové vazby
Kvantový tunel
Kvantová interference
Ostatní

Grafy funkcí, derivace a integrály
Pokus s DNA
Skleníkový efekt
Kovalentní vazby
Reverzibilní reakce
Rutherfordův rozptyl
Magnetická rezonance

Stern-Gerlach Experiment

Fyzika s německými texty
University of Colorado

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

  1. Palliative customary pace renally chambers, phosphaturia. (jifepiwy, 22.4.2019 11:29:43) Odpovědět

    http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin No Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin</a> mqt.emmx.sehnal.info.red.ze http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

  2. The cerebral immunodeficiency, instil macula, emptying, living. (aleuqitugivoj, 22.4.2019 10:44:32) Odpovědět

    http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin</a> opq.snsl.sehnal.info.esm.ut http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

  3. thanks (ronrogers, 4.8.2017 9:31:32) Odpovědět

    Absolutely fantastic posting! Lots of useful information and inspiration, both of which we all need!Everything is just so lovely and perfect!You will get academic integrity, quality and punctuality from sites available now. Hence, each of the paper done at custom essays has a touch of professionalism.So try to write better and make your essay better at any level.Its the better way for you to make your essay with good contents.Visit https://www.essayguardian.com/

Vše pro výuku...

Váš dodavatel učebních pomůcek a vybavení škol ...